Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video’s, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Lees meer en stel voorkeuren in.

GroenLinks Tytsjerksteradiel

Bestuur en gemeentepolitiek

denk bij alles wat je als gemeente doet aan toekomstige generaties

Lees meer
De Dorpen

De dorpen

een dorpenpot die initiatieven door en voor alle inwoners mogelijk maakt

Lees meer
Natuur en milieu

De groene punten en het milieu

gezamenlijke actie en inzet van provincie, gemeenten, boeren, natuurorganisaties, kennisinstellingen en bedrijven voor de versterking van de biodiversiteit en...

Lees meer
Groene economie

Economie

het inzetten op een circulaire economie en het optimaliseren van hergebruik van goederen en natuurlijke bronnen

Lees meer
GroenLinks PvdA

GroenLinks en PvdA gaan in Tytsjerksteradiel steviger samenwerken

Een linkse samenwerking om de toekomst te veranderen. Wij zijn er klaar voor!

Lees meer
Onderwijs

Onderwijs

samen met de onderwijskoepels, schoolbesturen, ouders en leerlingen moet de opzet van scholen toekomstbestendig worden gemaakt

Lees meer
Speerpunten jongeren

Onze speerpunten jongeren

GroenLinks wil dat de gemeente bij alles dat ze doet denk aan toekomstige generaties

Lees meer
Sociaal domein

Sociaal domein

groenLinks wil ruimte bieden aan initiatieven en projecten gericht op eenzaamheid, digitalisering, diversiteit, inclusiviteit, mantelzorg en vrijwilligerswerk

Lees meer
Cultuur in kleur

Sport, cultuur en recreatie

een lokale overheid die investeert in het creëren van ontmoetingsplekken als cultuurhuizen, Multifunctionele Centra, dorpstuinen en dorpshuizen om elkaar te...

Lees meer
Veiligheid

Veiligheid en volksgezondheid

een zichtbare dorps- of wijkagent die in de wijken en dorpen van onze gemeente praat, optreedt als dit nodig is, handhaaft, (preventief) beveiligt, helpt...

Lees meer
Fietssnelweg

Verkeer, vervoer en waterstaat

een beter wandel- en fietsnetwerk; tijd voor een fietssnelweg

Lees meer
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

groen en betaalbaar wonen in alle dorpen met behoud van ons prachtige landschap

Lees meer