• Het stimuleren van elektrische deelauto’s
  • Groene stroom, waterstof of andere duurzame brandstoffen voor particulier en openbaar vervoer stimuleren
  • Fors inzetten op uitbreiding van openbare laadpunten voor elektrische auto’s. Boven elk laadpunt een zonnedak
  • Het versneld oppakken van de inrichting van 30 kilometerzones die nog niet duurzaam veilig zijn gemaakt, zodat auto’s minder hard rijden en deze gebieden ook daadwerkelijk veiliger worden
  • Bij het waterpeil wordt rekening gehouden met het belang van een duurzaam gezonde bodem waarbij verdere inklinking van de veengebieden dient te worden tegengegaan
  • Aanleg van goede fietsstallingen bij de opstapplaatsen voor het openbaar vervoer
  • Het uitbreiden en verbeteren van ons fietspadennetwerk