Nieuws

GroenLinks wil weten welk plan het college -achter de schermen- met de Warren heeft!

De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel heeft een besluit genomen om niet te gaan bouwen in het gebied  "De Warren". Onduidelijk is tot nu toe wat er dan wel met dit gebied gebeuren gaat. De fractie van GroenLinks vindt dat het tijd is voor openheid van zaken. Zeker gezien een aantal  opmerkingen van wethouder Hoekstra en burgemeester Jeroen Gebben in de raadsvergadering van februari 2020.  De wethouder laat raad en burgers tot nu toe in het ongewisse over het uiteindelijke woningbouwprogramma. Wij horen geluiden over recreatie en woonboten voor de Warren. Het woningbouwcontingent wordt bekend op 12 mei.  Heeft het college een eigen plan voor de Warren? Komen er toch woningen in de Warren? En zo ja wat betekent het plan dan voor 'Aldtsjerk Foarut' en 'de Warren Natuurlijk Groen'? En worden daarom burgerinitiatieven in de wacht gezet?

Lees verder

Kinderen in armoede de dupe in T-diel?

Ondanks de landelijke actie van de Alliantie Kinderarmoede staan in Tytsjerksteradiel bezuinigingen op de minima regelingen op de agenda. Een van de bezuinigingen betreft het overhevelen van maatschappelijke participatie voor kinderen en de computervergoeding uit de verordening  naar het Kindpakket van de fondsen Leergeld, het Jeugdfonds Sport en Jeugdfonds Cultuur. Dit gebeurt -zoals het nu lijkt- zonder dat er meer geld naar deze stichting en fondsen gaat. Hiermee vervalt de borging van deze voorzieningen in de verordening.

Lees verder

Pagina's