De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel heeft een besluit genomen om niet te gaan bouwen in het gebied  "De Warren". Onduidelijk is tot nu toe wat er dan wel met dit gebied gebeuren gaat. De fractie van GroenLinks vindt dat het tijd is voor openheid van zaken. Zeker gezien een aantal  opmerkingen van wethouder Hoekstra en burgemeester Jeroen Gebben in de raadsvergadering van februari 2020.  De wethouder laat raad en burgers tot nu toe in het ongewisse over het uiteindelijke woningbouwprogramma. Wij horen geluiden over recreatie en woonboten voor de Warren. Het woningbouwcontingent wordt bekend op 12 mei.  Heeft het college een eigen plan voor de Warren? Komen er toch woningen in de Warren? En zo ja wat betekent het plan dan voor 'Aldtsjerk Foarut' en 'de Warren Natuurlijk Groen'? En worden daarom burgerinitiatieven in de wacht gezet?

De fractie heeft onderstaande vragen ingediend:

In de raadsvergadering van 27 februari heeft GroenLinks aan wethouder Hoekstra de vraag gesteld of de Noardelijke Fryske Walden serieuze belangstelling  hebben  voor de grond bij de Warren en deze grond wel zouden willen kopen. Naar wat ons ter ore was gekomen heeft de wethouder dit voorstel op voorhand afgewezen.

 

De wethouder noemde het "een gerucht" maar geeft vervolgens wel aan

  • Dat de NFW misschien belangstelling hebben om de grond te kopen
  • Dat de gemeente die grond in eigendom heeft en een locatie zou moeten zoeken i.v.m. de woningbouwprogrammering
  • Dat het bestemmingsplan nog afgemaakt moet worden

In dezelfde vergadering bij de kaders van het economisch beleidsplan spreekt de burgemeester Jeroen Gebben – die deze portefeuille heeft-  over:

"Recreatie aan het water , het djippe gat, der binne we over yn petear, der kin ik nog niks oer sizze, maar dat bin gedachtenlijnen dy us ek net fremd binne. Daar moatte we net mear oar nijtinke , der wurdt oernij tocht. "

De raad heeft besloten om niet in de Warren te gaan bouwen. De wethouder noemt de Warren als mogelijke locatie voor woningbouwprogrammering

  • Wat zijn de plannen van het college met de Warren wat betreft de woningbouwprogrammering?
  • Klopt het dat wat het college betreft woningbouw in de Warren nog steeds een optie is, ondanks het duidelijke besluit van de raad?
  • Zo ja, hebben deze plannen invloed op verschillende burgerinitiatieven zoals "de Warren Natuurlijk Groen" en Äldtsjerk Foarut"
  • Wat zijn de plannen van het college met het gebied de Warren als het over recreatie gaat?

Wij horen geluiden over meerdere ligplekken voor woonboten bij het djippe gat.

  • Klopt het dat daar plannen voor zijn? En wilt u deze toelichten?