Raad geeft duidelijk signaal aan de wethouder:

Niet bezuinigen op kinderen in armoede

Op 27 februari 2020 heeft wethouder Hoekstra aan het eind van het debat aangegeven dat het signaal van de raad heel duidelijk is namelijk dat er geen bezuinigingen moeten plaatsvinden op kinderen in armoede in onze gemeente.  Ze gaat in gesprek met de Stichting Leergeld. Hoe de regeling er precies uit gaat zien is nog niet bekend. De raad besluit in maart over het nieuwe voorstel.

Stichting Leergeld zorgt er samen met Jeugdfonds Sport en Jeugdfonds Cultuur via het kindpakket voor dat kinderen in Tytsjerksteradiel mee kunnen doen met zwemlessen, sport, schoolreisjes e.d. De stichting krijgt op dit moment lang niet genoeg geld van de gemeente en heeft haar reserves gebruikt. Mevrouw Hylkema sprak namens de Stichting Leergeld in bij de gemeenteraad en gaf aan zich zorgen te maken omdat de Stichting geen “nee” wil verkopen aan ouders en kinderen in armoede in Tytsjerksteradiel.

Eerder stelde onze fractie vragen over de voorgenomen bezuiniging op de minimaregelingen en recent samen met de PvdA over het kindpakket. Wij kijken uit naar de beantwoording!
Onze fractie heeft tijdens de raadsvergadering een motie voorgesteld die we in maart in willen dienen. Onze gemeente krijgt elk jaar geld van het Rijk voor kinderen in armoede, de zogenaamde Klijnsmagelden. Het is op dit moment niet bekend waar dit geld precies voor gebruikt wordt.

Ons voorstel via de motie is om de Klijnsmagelden aan het kindpakket te besteden zodat alle kinderen in armoede in Tytsjerksteradiel mee kunnen blijven doen.

Wat blijft plagen is dat de aan de raad voorgestelde nieuwe minimaregelingen al in de minimagids en op de website van de gemeente staan. Dit terwijl de raad nog input kon bieden en nog moet besluiten. Over dit proces hebben wij ook vragen gesteld!