Voorzitter, leden van de Raad, leden van het college en luisteraars hier en thuis

 

Wat bizar dat we in dit rijke land een minister van Armoede moeten hebben. Wat bizar dat 20 jaar gelegen de eerste miljonairsbeurs gehouden werd maar in datzelfde jaar ook de voedselbank is opgericht. De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter en dat lossen we in Tytsjerksteradiel niet op. Maar wat lokaal kan moeten we ook lokaal ook doen. 

De fractie PvdA/GroenLinks vindt dat onze gemeente zich maximaal moet uitrekken om inwoners die het niet meer redden zo goed mogelijk te ondersteunen. Dat geldt voor hen die door sterk gestegen kosten niet rondkomen maar ook voor de 200 inwoners die de energietoeslag van € 1.300 nog niet aangevraagd hebben. 

 

We willen allemaal bouwen. En we weten ook allemaal dat o.a. stikstof, kosten en levertijd materialen, gebrek aan vakmensen een flinke woningproductie in de weg staan. En ook aansluiting op het stroomnet is tegenwoordig een probleem bij nieuwbouw. Maar van ditprobleem kunnen we een kans maken. Door zo zelfvoorzienend mogelijk te bouwen. Bijvoorbeeld zonder aansluiting op het elektriciteitsnet maar met zonnepanelen en accu’s. Wat de fractie van PvdA/GroenLinks betreft heeft ons college de ruimte om dat te onderzoeken. Het Bouwbesluit mag daar geen hinderpaal bij zijn. Hierin zou Tytsjerksteradiel weer voorop kunnen gaan lopen en prima passend in de Bloeizone gedachte.

Tot slot

Voor ons ligt een begroting die past bij het moment. Nog beleidsluw omdat raadsprogramma en coalitieakkoord nog uitgewerkt worden maar wel voor onze inwoners toe de lastenontwikkeling zo beperkt mogelijk gehouden en een buffer van bijna 3 miljoen voor onverwachte zaken en nieuw beleid. Voor de bestedingen van deze buffer zien we de voorstellen van het College tegemoet. De fractie PvdA/GroenLinks kan zich vinden in de begroting 2023