• Burgerinitiatieven steunen en faciliteren. De huidige maatschappij vraagt overheden responsief en participatief te zijn en samen te werken met de actieve samenleving. Overheden zullen steeds meer van ‘buiten naar binnen’ moeten werken
  • De samenwerking tussen beide gemeentes versterken en toewerken naar een fusie. Dit is in het belang van de burgers en ambtenaren. Een gemeente met 1 werkgever geeft duidelijkheid, stabiliteit en een duurzamer systeem
  • Een overgang naar een vernieuwende gemeente, die netwerkt, volgt, luistert naar de bewoners, verbindingen legt en kaders aangeeft. Een open en transparant bestuur, waarin de inwoner centraal staat
  • Als er duidelijke keuzes moeten worden gemaakt, vindt GroenLinks een vangnet voor de zwaksten en een groene, sociale leefomgeving belangrijker dan prestigeobjecten
  • Extra gemeentelijke loketten in de gemeente die 2 à 3 dagdelen open zijn en waar bewoners terecht kunnen voor eenvoudige administratieve zaken en vragen
  • Geen coalitieprogramma, maar het streven naar een raadsprogramma. Daarvoor is niet een deel van de raad, maar zijn alle fracties nodig om het beleidsplan in elkaar te zetten. Het doel blijft bestuurlijke vernieuwing
  • Niet vergeten dat alle beslissingen die we nu nemen voor toekomstige generaties zijn, daarom de jongeren zoveel mogelijk betrekken bij de lokale politiek door bijvoorbeeld een jeugdparlement en een kinderburgemeester te installeren
  • Uitbreiden en consolidering van de samenwerking met de PvdA
  • Denk bij alles wat je als gemeente doet aan toekomstige generaties