• Een dorpspot met structureel jaarlijks 75 duizend euro voor initiatieven en ideeën van onze inwoners die het algemeen belang dienen.
  • Ruimte bieden voor dorpstuinen als ontmoetingsplek: een groen centraal hart voor groente en fruit, een praatje met koffie of thee en educatie voor iedere nieuwsgierige inwoner
  • Tytsjerksteradiel als broedplaats voor culturele evenementen en festivals
  • Het stimuleren en helpen van energiecoöperaties en dorpsprojecten waarbij de zeggenschap over de energieproductie meer in handen van de burger komt, bijvoorbeeld met behulp van dorpsenergieplannen
  • Onze gemeente heeft een uniek ‘dorp’: een gezinslocatie voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Ook dit dorp verdient zijn volwaardige plek in onze gemeente