• Het stimuleren van kunst en cultuur in de gemeente van atelierruimte, theaterschool tot cultuureducatie.
 • Ieder kind en volwassene moet ruimschoots kunnen kennismaken met verschillende vormen van sport, kunst en cultuur
 • Meer activiteiten gericht op jongeren
 • Een goede bibliotheekfunctie in Burgum, Hurdegaryp en de Trynwalden
 • Meer verbinding en interactie tussen kunstenmakers, onderwijs, gemeente en bedrijven stimuleren
 • De gemeente Tytsjerksteradiel als voortrekker en stimulator in het Fryske taalbeleid
 • Het stimuleren en faciliteren van sport in de openbare ruimte
 • Sportvoorzieningen moeten toegankelijk zijn voor jong, oud, mensen met beperkingen, arm en rijk
 • Ondersteuning van kleine sportverenigingen om de diversiteit van het aanbod in de gemeente overeind te houden
 • Ook aandacht en faciliteiten voor ongeorganiseerde sporten
 • Een lokale overheid die investeert in het creëren van ontmoetingsplekken als cultuurhuizen, Multifunctionele Centra, dorpstuinen en dorpshuizen om elkaar te helpen en te ontmoeten
 • Bevorderen van energieneutrale en natuur besparende vormen van recreatie en toerisme, zoals wandelen, fietsen, elektrisch varen en de aanleg van boerenlandpaden
 • Wandelen en fietsen als toeristisch speerpunt van de gemeente. Inzetten op uitbreiding en verbinden van het lokale wandel- en fietsnetwerk
 • Het aanstellen en faciliteren van (een) gemeentekunstenaar(s) voor twee jaar, die in foto’s, dichtvorm, verhalen, beeldende kunst, films, blogs of vlogs verhalen en gebeurtenissen in onze gemeente ‘archiveert’