• Bouwen naar behoefte in alle dorpen en niet alleen in de groeikernen en dit gestoeld op wetenschappelijke prognoses
  • Inbreiding gaat boven uitbreiding
  • Ruimte voor nieuwbouw, maar het behoud van ons landschap is hierbij het uitgangspunt
  • Het stimuleren van alternatieve woningbouw en herbestemmingen en een goed en creatief beleid voor inbreidings- en uitbreidingslocaties waarbij het spanningsveld tussen groen en steen goed afgewogen kan worden
  • Bouwen voor de doelgroepen die het hardst nodig hebben: starters en senioren
  • Meer sociale woningbouw in onze gemeente
  • Naast duurzame nieuwbouw willen we stimuleren dat bestaande (huur)woningen gerenoveerd en geïsoleerd worden
  • Een actieve ondersteuning van asielzoekers (met een verblijfsvergunning) om hun plek in onze gemeente te vinden
  • Ruimte bieden voor passende woonvormen voor kwetsbare groepen, zoals bijvoorbeeld dementerende ouderen en jongeren met een beperking
  • Een gemeente die meewerkt aan een eventueel tijdelijke herbestemming van leegstaande winkels, kantoren of schoolgebouwen
  • Nog steeds geen woningbouw in de Warren