GroenLinks en de PvdA in Tytsjerksteradiel gaan de al bestaande samenwerking intensiveren. We willen tot de verkiezingen in maart zoveel mogelijk samen optrekken en zullen elkaar na de verkiezingen niet meer loslaten. We hopen hiermee samen de basis te leggen voor een mooie, sterke en progressieve beweging met frisgroene ideeën. Al ruim voor de verkiezingen zijn we hier klip en klaar over.

In de raadsperiode 2022 tot en met 2026 zal de samenwerking verder worden uitgewerkt. Te denken val hierbij aan gezamenlijke fractievergaderingen en gedeeld woordvoerderschap over punten waarover beide partijen het eens zijn. Ook zal in deze periode onderzocht worden of de partijen op termijn onder een naam kunnen gaan opereren. Een linkse samenwerking om de toekomst te veranderen. Wij zijn er klaar voor!