• GroenLinks wil dat de gemeente bij alles dat ze doet denk aan toekomstige generaties
  • GroenLinks is voor de installatie van een jongerenparlement en kinderburgemeester
  • GroenLinks is voor alternatieve woningbouw zoals tiny houses, hofjes, het herinrichten van fabriekspanden en leegstaande boerderijen en bouwen voor de doelgroepen die het hardst nodig hebben: starters en senioren
  • GroenLinks is voor het uitbreiden en verbeteren van ons fietspadennetwerk inclusief het aansluiten van fietssnelwegen
  • GroenLinks wil bevorderen dat Tytsjerksteradiel een broedplaats voor culturele evenementen en festivals is
  • GroenLinks wil lokaal voedsel bevorderen: Beter inkopen, minder eten weggooien en bewustwording stimuleren
  • GroenLinks kiest voor het stimuleren van experimenten en onderzoek op het terrein van duurzaamheid in samenwerking met, MBO en Hoger Onderwijs
  • GroenLinks vindt dat ieder kind en volwassene ruimschoots moet kunnen kennismaken met verschillende vormen van sport, kunst en cultuur
  • GroenLinks vindt dat we moeten nadenken over een (nabije!) toekomst met toenemende robotisering en digitalisering en dit zien als kans
  • Wat GroenLinks betreft, laten we de Fryske vlag en de regenboogvlag vrij wapperen