• Zet in Tytsjerksteradiel ons unieke landschap centraal
 • Gezamenlijke actie en inzet van provincie, gemeenten, boeren, natuurorganisaties, kennisinstellingen en bedrijven voor de versterking van de biodiversiteit en ons landschap
 • Eet lokaal. Bevorderen van lokale productie en distributie van voedsel. Grondstoffen en producten hergebruiken en in kringloop houden. Beter inkopen, minder eten weggooien en bewustwording stimuleren
 • Het stimuleren van experimenten en onderzoek op het terrein van duurzaamheid in samenwerking met hogescholen en universiteiten
 • Een ecologisch openbaargroenbeleid van de gemeente dat zich ook richt op ideeën van de bewoners, duurzaamheid en behoud van werkgelegenheid in het groen
 • Een forse aanpak van het zwerfvuil met meer prullenbakken en bewustwording door onderwijs en voorlichting op dit gebied
 • Het bestrijden van lucht- en lichtvervuiling
 • Meer bloemrijke bijenlinten aanleggen, het planten van veel meer inheemse soorten in het gemeentelijk groen en het stimuleren van voedselbossen.
 • Betere, klantvriendelijke regelgeving voor duurzame energie en onze bewoners helpen om dit te realiseren
 • Zelf duurzame energie opwekken waar het maar kan: op daken van woonhuizen of bedrijven of in de tuin
 • Naast een streng kapbeleid ook een boomplantbeleid
 • Denk bij alles wat je als gemeente doet aan toekomstige generaties
 • Naast een volledig CO2-neutrale en fossielvrije Gemeente in 2030, dit ook stimuleren en realiseren voor huishoudens en (boeren)bedrijven
 • Geen zout-, water- en gaswinning in en onder onze gemeente
 • In dialoog met de landbouwsector om samen op een natuurlijke manier ons voedselproductie en landschap veilig te stellen voor de toekomst