GroenLinks stelt schriftelijk vragen 

GroenLinks vindt bezuinigen op minima kortzichtig en onacceptabel en heeft daarom schriftelijk vragen gesteld aan het college

 

De verandering van de manier van werken in het sociaal domein - de transformatie-  is helemaal gericht op het voorkomen dat mensen dure en langdurige zorg nodig hebben. Daarom wordt ingezet op preventie.  Mensen met weinig inkomen zijn kwetsbaar.  Het kind-pakket ( dit pakket geeft kinderen de mogelijkheid om mee te doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten) blijft, maar GroenLinks is van mening dat als ouders arm zijn dit effect heeft op hun kinderen, zij krijgen de spanning rondom het elke dag weer rondkomen met weinig geld mee. Ook voor de mensen met alleen AOW heeft dit voorgestelde beleid gevolgen, er zal door hen minder vaak een beroep gedaan kunnen worden op de collectieve ziektekostenverzekering.

 

De maatregelen betekenen nogal wat voor de dagelijkse praktijk van minima. 10 euro meer of minder in de maand in de portemonnee maakt heel veel uit voor mensen met weinig inkomen.

 

In Achtkarspelen worden de minima gespaard. Daar is besloten dat eerst gekeken wordt of elders binnen het sociaal domein bespaard kan worden.  In Tytsjerksteradiel wil de raad ondanks een motie en een amendement van GroenLinks toch doorgaan met de maatregelen richting minima. Dit betekent dat de werkmaatschappij die de maatregelen uit moet voeren dit toch weer verschillend zal moeten uitvoeren voor Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. En daar zit dan weer een kostenplaatje aan vast.  

 

De fractie van GroenLinks wil graag weten wat de bezuiniging op de minimamaatregelen in T-diel dan überhaupt in de praktijk opleveren en hoe de kosten en baten door de werkmaatschappij inzichtelijk gemaakt gaan worden. Ook willen wij graag dat er gekeken wordt of mensen door deze maatregelen vaker een beroep moeten doen op de bijzondere bijstand. En of er meer mensen gebruik moeten maken van schuldhulpverlening.

 

Wij vragen ons serieus af of deze toch kortzichtige korte termijn koers van Tytsjerksteradiel de onrust die dit geeft  bij mensen die deze maatregelen ondergaan rechtvaardigt.