Basisinkomen: Goed idee?

Wat zou levensbudget (basisinkomen) voor uw leven kunnen betekenen? De laatste tijd wordt er veel gesproken over Basisinkomen. Ook de PvdA en GrienLinks in Tytsjerksteradiel willen hier aandacht aan besteden.

De discussie over basisinkomen boet niet aan kracht in. In juni 2016 wordt in Zwitserland een bindend referendum gehouden over het invoeren van een basisinkomen. In Finland wordt in 2017 een vorm van basisinkomen ingevoerd. Komt het basisinkomen ook in Nederland?

In Nederland wordt door verschillende steden initiatief genomen om te mogen experimenteren met regelvrije bijstand. Ook vanuit de samenleving is er initiatief en door middel van crowdfunding krijgen inmiddels 2 mensen een basisinkomen.

Op woensdag 18 mei organiseren de PvdA en GrienLinks een avond over het basisinkomen. Jan Atze Nicolai en Brigitta Scheepsma geven een presentatie en belangstellenden kunnen onder leiding van Rinze Eizema meepraten. Wat is een basisinkomen en wat is het zeker niet? Wat betekent het basisinkomen voor je leven en wat kun je er lokaal mee? Dat zijn de vragen voor deze avond. Een combinatie van informatie, debat, en kansen ontdekken.

woensdag 18 mei

Glinstrastate Burgum 

Van 20.00uur tot 22.00uur