De fractie van GrienLinks Tytsjerksteradiel wordt ondersteund door de steunfractie. De steunfractie bestaat uit leden die mee vergaderen met de GrienLinks raadsleden en hen helpen door stukken te lezen, mee te denken en te adviseren vanuit verschillende achtergronden en interessegebieden. Zij kunnen zaken aan de orde stellen, signalen uit de eigen omgeving opvangen en doorgeven en als klankbordgroep van de fractie optreden.

De steunfractie van GrienLinks Tytsjerksteradiel bestaat uit de volgende personen:

Douwe Hoekstra 

Tel: +31618981679    hoekstra.dj93@gmail.com   

Freek Kolkman

Tel: +316