• Gelijkheid, inclusiviteit en diversiteit
  • Een opbouwwerker in elk dorpshuis voor jong en oud, zodat de creatieve, culturele en sociale ruimte gewaarborgd wordt
  • Een eerlijk en goed minimabeleid, met een uitbreiding naar mensen die vlak boven het minimum zitten
  • Een betere behandeling van uitkeringsgerechtigden, vanuit vertrouwen en niet dwingen, maar motiveren
  • Regelvrije bijstand voor meer bestaanszekerheid
  • Rekening houden met de steeds grotere groep ouderen in onze gemeente wat betreft welzijn, wonen en zorg
  • GroenLinks wil ruimte bieden aan initiatieven en projecten gericht op eenzaamheid, digitalisering, diversiteit, inclusiviteit, mantelzorg en vrijwilligerswerk
  • Laat de Fryske vlag en de regenboogvlag vrij wapperen