• Groene schoolpleinen
  • Onderwijs in gebouwen die passen bij de eisen van deze tijd: schoon, energieneutraal, veilig, digitaal, comfortabel en groen
  • Extra aandacht voor de scholen in de kleine dorpen. Samen met de onderwijskoepels, schoolbesturen, ouders en leerlingen moet de opzet van scholen toekomstbestendig worden gemaakt. Dit kan door samenwerking tussen, of het samengaan van scholen en sport, kunst en cultuur. Denk in mogelijkheden en kansen
  • Het steunen van initiatieven om laaggeletterdheid aan te pakken