• Het efficiënter gebruiken van bestaande bedrijventerreinen: zo weinig mogelijk nieuwbouw, maar het liefst verbouw en herbestemming
  • Ruimte creëren en regelgeving aanpassen om nieuwe initiatieven en bedrijven op een locatie mogelijk te maken
  • Koop lokaal bij boeren, bedrijven en winkels
  • Het inzetten op een circulaire economie en het optimaliseren van hergebruik van goederen en natuurlijke bronnen
  • Als gemeente het voorbeeld stellen: lokale, biologische en meer vegetarische producten in de catering gebruiken
  • Het steunen van de productie en verspreiding van lokaal voedsel, bijvoorbeeld pluktuinen, foodtrucks, dorpstuinen en erfwinkeltjes
  • Een gemeente waar iedereen de kans krijgt om een kwalitatief bestaan op te bouwen. Waar werk (betaald en onbetaald) en zorg eerlijk verdeeld worden, gedacht kan worden aan een experiment met basisinkomen
  • Meer ondersteuning voor startende of kleine ondernemingen, zzp’ers en kunstenaars door het beschikbaar stellen van (gemeentelijke) lege panden tegen lage huur
  • Het nadenken over een (nabije!) toekomst met toenemende  robotisering en digitalisering en dit zien als kans