MICHIEL KLONT Raadslid GroenLinks Tytsjerksteradiel

Mijn naam is Michiel Klont. In 1967 kwam ik op de wereld in Leeuwarden. Ik groeide op in Oentsjerk tussen bos, weilanden en dorpsverhalen. Op mijn achttiende ging ik terug naar Leeuwarden om Nederlands aan de lerarenopleiding te studeren en enkele jaren later heb ik in Utrecht tevens de bibliotheekopleiding afgerond. Als dienstweigeraar begon ik in 1991 als organisator en programmeur van Theater Romein in Leeuwarden. Daarnaast was ik popconsulent voor Stichting Friesland Pop. In 1994 werd ik bibliotheekbeheerder en docent in Huis van Bewaring de Blokhuispoort te Leeuwarden om in 1999 Hoofd Onderwijs te worden in de gevangenissen van Veenhuizen. In 2006 koos ik voor een baan als docent Nederlands in het reguliere onderwijs: eerst op het Liudger in Burgum en vanaf 2009 op het Dockinga college te Dokkum.

Sinds 2001 woon ik met Elly, Joram, Dante en Vita weer binnen de gemeentegrenzen: aan de rand van Gytsjerk. Naast mijn betaalde werk ben ik ook actief geweest voor Amnesty International, verschillende culturele organisaties en VPRO's 3voor12 (een alternatieve muzieksite).

In 2014 besluit ik lid te worden van GroenLinks en ondersteun ik de 2-koppige fractie van GroenLinks in de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel. 

Inmiddels woon ik – met enige onderbrekingen- 33 jaar in  de Trynwâlden en ik voel me zeer verbonden met de inwoners, sterker nog : ik voel me verbonden met de grond. Ik vind het dan ook meer dan logisch om op te komen voor de belangen van de inwoners, te luisteren naar de zorgen van de inwoners en wil met hart en ziel de gemeenschap vertegenwoordigen. 

Dit alles wil ik doen binnen de ideologie van GrienLinks, want behalve dat ik het meer dan logisch vind om de regio te beschermen tegen het voortdenderende geweld van economische en technologische innovaties waar met name mens, plant en dier door worden geschaad en tegelijkertijd nauwelijks economisch of sociaal voordeel van hebben, is het vooral van belang de omgeving op verantwoorde wijze gezond en sterk de nabije, maar met name de verre toekomst met open mind en visie tegemoet te treden.

Naast de inzet voor de sociale omstandigheden, de bescherming van de omgeving vind ik het bovenal van enorm belang om een frivolere stem te laten horen binnen de gemeentepolitiek. Discussie en debat hoeven niet  te worden beperkt door gebaande gedachten of starre attitudes: ik wil prikkelen, aanzetten tot (om)denken en ik zal immer de grenzen van het debat zoeken om tot nieuwe inzichten te komen opdat een ieder intellectueel alert en scherp blijft; dat geldt ook voor mezelf.

Kortom: ik stel me beschikbaar voor GrienLinks voor de komende raadsperiode voor een frivole, sociale, maar vooral ook dwarse stem!