Mijn naam is Corien van der Linden. Ik ben geboren (1961) en getogen in Noordwijk, Zuid-Holland. Sinds 2010 woon ik samen met mijn man in Oentsjerk.  We hebben een zoon, die met zijn partner in Den Haag woont en werkt. In ons werkzame leven hadden wij 23 jaar samen een dansschool in Leiderdorp. Toen wij met vervroegd met pensioen gingen werd ik actief bij Vrouwen van Nu, de lokale Amnesty groep, als secretaris bij GroenLinks Tytsjerksteradiel en ben gaan meewerken aan de ontwikkeling van een duurzaamheidsgroep, Groenkerk (van Oenkerk naar Groenkerk). Later is daaruit een energiecoöperatie ontwikkeld, Trynergie.
De fracties van GroenLinks en de Partij van de Arbeid vormen na de verkiezingen in maart een fractie. Ik werd geïnstalleerd als Burgerlid.  De formatie leidde tot coalitiedeelname voor de gezamenlijke fractie.  Berber Van Zandbergen werd onze wethouder. Daardoor ontstond er een plek in de gemeenteraad. Op 12 juli 2022 ben ik geïnstalleerd als raadslid namens GroenLinks, maar inmiddels prijkt er op onze naamborden een gezamenlijk logo. De plaats in de raad is eervol en vul ik met enthousiasme in. We vormen een mooi team met veel verschillende expertise. Omdat we een team zijn ben ik lid geworden van de Partij van de Arbeid. Op die manier ben ik op de hoogte van wat er leeft in beide partijen.