Met ongeveer vijftig belangstellenden is vrijdag 25 oktober gedebatteerd over hoe verder met de zorg in de toekomst. Een levendig debat.

Voor de pauze heeft Linda Voortman uitgelegd hoe GroenLinks in de Tweede Kamer pleit voor een humaan zorgstelsel. Daarna zette econome en deskundige op gebied van zorg en betaalde- en onbetaalde arbeid Thera van Osch uiteen hoe niet alleen betaalde- maar ook onbetaalde arbeid gewaardeerd zou kunnen worden. Op dit moment telt in het huidige kabinetsbeleid alleen betaalde arbeid mee. Bezuinigingen op het betaalde werk zorgen voor een verschuiving naar onbetaald werk. De omvang en de gevolgen daarvan heeft men in het geheel niet in kaart gebracht. Onbetaalde arbeid is onzichtbaar, maar bedraagt wel 51% van alle arbeid in ons land. Om te zorgen dat dit wel gaat worden meegewogen heeft zij de BOA quote ontwikkeld, Betaalde en Onbetaalde Arbeid. Hierbij wordt betaalde arbeid gedeeld door de vermenigvuldiging van betaalde- en onbetaalde arbeid. Als je deze rekenmethode loslaat op de cijfers van de laatste 40 jaar zie je een behoorlijke verschuiving van betaalde naar onbetaalde arbeid. Op zich zou dat niet zo'n probleem hoeven zijn wanneer ook deze arbeid wordt gewaardeerd. Thera geeft als voorbeeld de situatie in Groot-Brittanië.  Daar kan men door bijvoorbeeld het verlenen van mantelzorg zorg-credits opbouwen, waarmee ook deze mensen een pensioen kunnen opbouwen. Net als de mensen met betaald werk.
Na de pauze konden de aanwezigen vragen stellen aan het panel bestaand uit Linda Voortman, Thera van Osch, oud-statenlid van GrienLinks Irona Groeneveld en gemeenteraadslid Brigitta Meinema. Het werd een levendig debat met veel vragen en inbreng van de aanwezigen. Avondvoorzitter Aad van der Burg moest even na half elf het debat afronden omdat het anders best tot in de late uurtjes door had kunnen gaan.

Organisatoren GrienLinks Fryslân en GrienLinks Tytsjerksteradiel konden terugzien op een geslaagde en informatieve avond.