Hieronder vindt u mijn woord van dank:

AFSCHEID RAAD MAANDAG 24 MAART 2014

Door een  jaar steunfractie- en vier jaar raadslidmaatschap heb ik in onze gemeente kennis gemaakt met alle maatschappelijke terreinen waar overheid, burgers en bedrijven elkaar ontmoeten.

Een ervaring die mijn kijk op het maatschappelijk gebeuren en de rol van de overheid daarin heeft verbreed.

De gemeente is meer dan een paspoort of rijbewijs.Die kennis was er wel, maar die heeft zich nu niet alleen verbreed maar ook verdiept.

Wat de samenwerking in de raad betreft wil ik alle raadsleden, college, griffie en ook ambtenaren bedanken voor de collegiale samenwerking en prettige omgang.

Ik dank de kiezers voor het in mij gestelde vertrouwen.

Tot slot wens ik de nieuwe raad in de komende enerverende maar ook boeiende  raadsperiode veel wijsheid en collegiale samenwerking toe.