Windmolens in Friesland

Provinciaal beleid windmolens

Een motie over het provinciale beleid rond windmolens kleiner dan 15 meter werd, samen met de VVD, door de fractie van Groen Links ingediend.