Het Wetterfrontgebied is globaal het gebied in Burgum rond de oude brug tot rond het nieuw aan te leggen aquaduct. Dit gebied moet opnieuw worden ingericht voor recreatieve en sportieve doeleinden. Aan de raad werd in de raadvergadering van 5 juni 2014 de vraag voorgelegd tot welk ambitieniveau: vrij basaal (A), wat meer voorzieningen (B) en vrij lux (C). Dit alles met het bijbehorende prijskaartje.

GrienLinks heeft gekozen voor plusminus A. In A zitten als grootste financiële posten vooral grote parkeerterreinen, ik heb aangegeven dat het toch gek is om met de auto naar de sport te gaan, dit kan minder. Aan de andere kant kunnen er MTB voorziening bij (kost niets) en speelvoorzieningen bij (kosten relatief weinig). Een lange aanlegsteiger lijkt ons niet nodig. Denk ook aan gehandicaptenvoorzieningen en kijk goed naar de kwaliteit van het zwemwater.

Het overgrote del van de raad zat min of meer op ambitieniveau A. Toch deed het college een oproep om voor B te gaan vanwege de mogelijke aanspraak op subsidie van de gezamenlijke gemeenten in Noord Oost Fryslan. Ik blijf dit toch gek vinden: je hebt het als gemeente financieel moeilijk en moet dus zuinig zijn, maar als je als gemeente mogelijk uit een ander gemeentenpotje geld kunt krijgen dan ga je daarvoor. GrienLinks heeft vastgehouden aan het ingenomen standpunt, dus A met correcties.