Schriftelijke vragen van Groen Links in de gemeenteraad,

Op 28-3-2019 werden er op de gemeenteraadsvergadering schriftelijke vragen van de fractie van GroenLinks gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders met betrekking tot het functioneren van de werkmaatschappij.

Sinds december 2009 zijn Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen een samenwerking aangegaan, beginnend met proeftuinen en een aantal samenwerkingsterreinen. Deze samenwerking is in de loop van de jaren uitgebouwd tot een gemeenschappelijke regeling met een openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 8 Wet gemeenschappelijke regelingen. Noopt de intensivering van het samenwerkingsverband tot een vervroegde evaluatie?.