Vragen in gemeenteraad rond uitzettingsbeleid

De fractie van Groen Links heeft schriftelijke vragen ingediend. 

In onze gemeente staat een gezinslocatie. Dit betekent dat regelmatig gezinnen door de politie opgehaald worden uit Burgum en met busjes naar de gevangenis in Zeist gebracht worden. Hier vandaan worden ouders met kinderen uitgezet naar het land van herkomst.                                              Wij zijn meerdere malen geconfronteerd met het ophalen van Afghaanse gezinnen uit onze gezinslocatie. De wanhoop en de onmacht van deze gezinnen heeft velen geraakt. De wanhoop en onmacht van de achterblijvende gezinnen ook.                                                                                           Het is vaak gezegd, in de raad, in het nieuws, in de krant, door 10 gerenommeerde organisaties: Afghanistan is niet veilig. Mensen nu terug sturen naar dit land schendt de mensenrechten en de kinderrechten. Onze raad was in februari unaniem en vroeg staatssecretaris Harbers middels een motie om het ambtsbericht Afghanistan te versnellen en tot die tijd geen gezinnen naar Afghanistan terug te sturen. Het antwoord van de staatssecretaris is duidelijk: er verandert niets tot het nieuwe ambtsbericht er is. En dat bericht wordt in de loop van 2018 verwacht. 

De fractie van GroenLinks vindt dat een gemeente, een lokale democratie een zorgplicht heeft voor al haar inwoners en dat wij daarom niet toe kunnen staan dat inwoners van onze gemeente opgehaald worden om te worden uitgezet naar onveilig gebied. Naast het uitvoeren van rijksbeleid heeft de gemeente een eigenstandige verantwoordelijkheid. Was dit niet zo dan zouden we echt slechts een buitenpost, filiaal van Den Haag zijn, zonder enige eigen toetsing. En zonder een eigen verantwoordelijkheid.

In oktober 2012 heeft de VNG in samenwerking met Amnesty International een brochure opgesteld genaamd “Goed bezig”; de betekenis van mensenrechten voor een gemeente. In deze brochure wordt duidelijk gemaakt dat ook de lokale overheid verplicht is om de door Nederland ondertekende en geratificeerde mensenrechtenverdragen toe te passen in beleid en praktijk.

Voor de brochure zie https://vng.nl/files/vng/publicatie_goed_bezig_over_mensenrechten.pdf

De tekst uit de brochure van de VNG en Amnesty International, waarbij -bij navraag- juristen betrokken waren, maakt dat de fractie van GrienLinks de volgende vragen heeft gwsteld aan het college:

  1. Is het college bekend met de brochure “Goed bezig” van de VNG en Amnesty International?
  2. Op welke manier geeft het college op dit moment uitvoering aan artikel 93 en 94 van de grondwet als het gaat om mensenrechten en kinderrechten van inwoners op onze gezinslocatie?
  3. Is het college voornemens de eigenstandige verplichting ten aanzien van mensenrechten voor gezinnen uit onze gemeente, die dreigen te worden uitgezet naar onveilig gebied, te onderzoeken en uit te werken?
  4. Hoe kijkt het college aan tegen de wijze van uitzettingen die op gemeentegrond plaatsvinden met inwoners van onze gemeente – waar de gemeente een zorgplicht voor heeft- in relatie tot mensenrechten en kinderrechten (o.a. arrestatie door uit bed lichten van gezinnen en vervoer naar detentie in aparte busjes)?

In Artikel 93 en artikel 94 wordt duidelijk omschreven dat internationaal recht boven nationale wetgeving gaat. Daarmee wordt naar de mening van de fractie van GroenLinks medewerking verlenen, of toestaan dat uitvoering gegeven wordt aan rijksbeleid aangaande uitzetting naar een onveilig gebied, een keuze en geen verplichting. Artikel 93 en 94 bieden een gemeente de mogelijkheid om deze gezinnen te beschermen. Sterker nog, het is een verplichting mensenrechten te respecteren, beschermen en verwezenlijken.

  1. Deelt het college de zorg van GroenLinks voor gezinnen die dreigen te worden uitgezet naar onveilig gebied? En gaat onze gemeente op basis van de eigenstandige verplichting ten aanzien van mensenrechten deze gezinnen beschermen?

Zie ook   https://www.omropfryslan.nl/utstjoering/fryslan-hjoed-fan-14-april-2018-1800