Woensdagavond laat waren de stemmen geteld en werd de zetelverdeling gepresenteerd.

GrienLinks had bij de vorige verkiezingen een dusdanige winst behaald dat er krap drie zetels waren bereikt. Na verdeling van de restzetels kwamen we daarbij uit op drie zetels.

Tijdens deze verkiezingen kregen we iets minder stemmen van de kiezers zodat de bereikte 2,4 zetel door verdeling van de restzetels uitkwam op 2 zetels, een verlies van 1 zetel.

Maar ook met een zetel minder zal GrienLinks zich vol inzetten voor de inwoners van Tytsjerksteradiel, per slot van rekening: het gaat om mensen niet om cijfers.

Bestuur van GrienLinks feliciteert Brigitta Meinema en Mareye Swart met hun raadszetel.

We wensen jullie een goed en inspirerend raadsperiode toe waar we nog veel en vaak het griene en linkse geluid zullen horen.

Wij bedanken de kiezers die opnieuw hun vertrouwen uitspraken in GrienLinks Tytsjerksteradiel.