In Noord-Oost Friesland wordt door 4 gemeenten de muziekschool de Waldsang gesubsideeerd. De muziekschool geeft individueel, aan groepen en op scholen muziekonderwijs. De leerlingenaantallen en de subsidie nemen af en daarom is de muziekschool gekomen met een plan waarbij de docenten ZZP-ers worden. Voor deze transitie vraagt de muziekschool van de gemeente Tytsjerksteradiel een bedrag van ruim 5 ton.

Wij zijn tegen een dergelijke transitie.

Het is slecht voor de rechtspositie van de 28 docenten, ze verliezen het recht op WW, ze zijn niet meer verzekerd bij ziekte en ze bouwen geen pensioen meer op. Principieel is het niet juist om als overheid mee te werken aan een dergelijke verslechtering. Wat wordt de volgende stap? Medewerkers van de bibliotheken, zwembaden en sport ook ZZP-er maken?

De veronderstelling van de transitie is dat de financiële verantwoordelijkheid van de gemeente met de ruim 5 ton is afgekocht. Het is zeer de vraag of dit zo is. De ruim 5 ton is bedoeld voor de kosten van het sociaal plan. Maar wat als de individuele werknemer niet akkoord gaat met het gestelde in het sociaal plan en zich er bijvoorbeeld op beroept dat er sprake is van een “overgang van onderneming”? Of dat tegen de verwachting van de muziekschool in er toch behoorlijk aanspraak zal worden gemaakt van WW en het UWV (ex artikel 79 WW) verhaal zoekt op de muziekschool?

GrienLinks wil muziekactiviteiten blijven steunen. Er zijn andere oplossingen mogelijk om de organisatie flexibeler te maken (voorbeeld min-maxcontracten) waarbij de docenten werknemer blijven en daarmee een betere rechtspositie houden. Een dergelijke verandering kost veel minder. 

De transitie zoals voorgesteld heeft verder voor muziekschool en gemeente financieel veel open einden. 

Helaas mocht het bovengenoemde in de Raad van 12 september niet baten. De meerderheid ging akkoord met de transitie.