Teken voor basisinkomen

De werkgroep Basisinkomen Fryslân heeft deze week de website www.basisinkomenfryslan.nl opgezet. Iedereen die voor basisinkomen en daarom zeker voor een proef met basisinkomen is, wordt gevraagd het manifest te ondertekenen. Dit vergroot de kans dat met een proef gestart zal worden.

In dit zogenaamde Mienskip Manifest worden politiek en bestuurders, ambtenaren Werk en Inkomen van gemeenten in Friesland en de organisatie van de Culturele Hoofdstad Leeuwarden opgeroepen om in 2018 in Friesland te starten met een experiment basisinkomen gekoppeld aan de Friese ‘iepen mienskip’.  De werkgroep wil laten zien dat er in Friesland draagvlak is voor een dergelijk experiment omdat de tijd vraagt om nieuwe vormen van sociale zekerheid en werk en inkomen.

Basisinkomen biedt mensen de kans om uit vrijheid te kiezen om meer of minder te gaan werken of vrijwilligerswerk of zorgtaken op zich te nemen. Zij die geen betaald werk hebben krijgen meer kans op extra bijverdiensten, zij die (te) veel werken krijgen een kans om een deel van hun baan af te staan aan iemand die geen werk heeft.

Teken hier het manifest.

Voor meer informatie:

Jan Atze Nicolai en Brigitta Meinema

Tel. 06-23266392 / 06-11085017