Stem op een vrouw

De vrouwelijke GroenLinks-lijsttrekkers in Friesland riepen kiezers op om 21 maart vooral op een vrouw te stemmen.

De vrouwelijke GroenLinks-lijsttrekkers in Friesland riepen kiezers zondag 11 maart op om bij de gemeenteraadsverkiezingen vooral op een vrouw te stemmen. Zij trokken voor die boodschap naar het Koetshuis van Landgoed Lauswolt in Beetsterzwaag samen met verschillende andere Groenlinksvrouwen op de kieslijsten. Op de kieslijsten van Groenlinks in Friesland staan veel meer vrouwen dan gemiddeld in de rest van het land. Maandag 12 maart werd in het NOS-journaal aandacht besteedt aan het feit dat vrouwen in de gemeentelijke politiek nog steeds sterk ondervertegenwoordigd zijn. Slecht 28 procent van alle raadsleden is vrouw.

Op de foto staan de lijsttrekkers Gerrie Rozema (Heerenveen), Stephanie Geurtz (Harlingen), Elske Beintema (Opsterland), Marlene Postma (Weststellingwerf) en Brigitta Scheepsma (Tytsjerksteradiel) 

Zie ook Leeuwarder Courant 11-3-2018