Steenbreek

Motie Steenbreek van Groen Links aangenomen

De Fractie van Groen Links is dit najaar begonnen met het voorbereiden van een aantal moties voor de raadsvergaderingen rond het thema verduurzaming.

De motie Steenbreek werd al op 20 december 2018 aangenomen.