Schriftelijke vragen over mantelzorg

Raadslid Brigitta Scheepsma (GrienLinks) heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel.

Aanleiding is de uitspraak van de hoogste bestuursrechters - de Centrale Raad van Beroep - omtrent het onterecht niet betalen van een dochter die schoonmaakt bij haar moeder, in het Brabantse Etten Leur.

“Gemeente mag niet verwachten dat de dochter gratis bij moeder schoonmaakt. Hoogste bestuursrechter fluit weer een gemeente terug”, is in het kort de boodschap.  GrienLinks vindt dat deze uitspraak een uitdaging voor gemeenten is om informele zorg meer en/of anders te waarderen en stelt daarom een aantal vragen aan het college. Onderaan dit bericht vindt u de brief met daarin de ingediende schriftelijke vragen.

Wat zijn schriftelijke vragen volgens artikel 50 van het Reglement van Orde voor de gemeenteraad?
Het vragenrecht geeft aan de leden van de raad het recht informatie te vragen over aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het college of de burgemeester behoren.
Schriftelijke beantwoording van de vragen vindt zo spoedig mogelijk plaats; in ieder geval binnen dertig dagen nadat de vragen zijn binnengekomen.
In de eerstvolgende raadsvergadering kunnen de vragenstellers aanvullende informatie vragen.