Schriftelijke vragen bed-, bad- en broodregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers

De raadsleden W.A. (Brigitta) Meinema-Scheepsma van GrienLinks en J. (Jantsje) van der Veen-Zeilstra van de ChristenUnie hebben het college gevraagd schriftelijk te antwoorden op drie vragen over de zogenoemde 'Bed Bad Broodregeling' voor uitgeprocedeerde asielzoekers:

1. Zijn er consequenties voor onze gemeente wat betreft de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep m.b.t. het recht van uitgeprocedeerde asielzoekers op Bed, Bad en Brood?

2. Is het te voeren beleid Bed Bad Brood voor alle betrokkenen (gemeenten, COA, DTV) duidelijk geregeld?

3. Zijn er met Leeuwarden als centrumgemeente afspraken gemaakt?

In de raadsvergadering van 20 november 2014 heeft de fractie van GrienLinks Tytsjerksteradiel aan de wethouder gevraagd hoe in Tytsjerksteradiel omgegaan wordt met de uitspraak van het Europees Comité voor de Sociale Rechten (ECSR) dat het in strijd is met de mensenrechten om uitgeprocedeerde asielzoekers geen opvang en basisvoorzieningen aan te bieden. We waren blij met de duidelijke antwoorden van wethouder Fokkema en burgemeester Ter Keurs. Onze gemeente accepteert het niet als mensen op straat terecht komen. Reden voor ons en de ChristenUnie om de voorbereide motie Bed Bad en Brood niet in te dienen. Wethouder Fokkema gaf aan dat er geen problemen zijn aangaande mensen die op straat komen en als deze zich voordoen hij via diplomatiek overleg en afspraken met het COA en de DTV zorgt dat de betreffende mensen opvang krijgen.

Op 17 december 2014 bepaalde De Centrale Raad van Beroep (CRvB) dat uitgeprocedeerde asielzoekers in Amsterdam voorlopig recht hebben op nachtopvang, douche, ontbijt en avondeten. Het gevolg van deze uitspraak is dat elke centrumgemeente in Nederland deze opvang moet bieden. Staatssecretaris Teeven geeft aan dat hij zich vanzelfsprekend houdt aan rechterlijke uitspraken. Omdat (uitgeprocedeerde) asielzoekers onder verantwoordelijkheid van het Rijk vallen, zullen centrumgemeenten een financiële tegemoetkoming ontvangen voor het bieden van sobere opvang (bed, bad en brood). In onze situatie is Leeuwarden de centrumgemeente en is Leeuwarden dus de gemeente die opvang moet bieden.