Precariobelasting

Bijna €100 meer betalen voor water in 2018!

Vitens heeft half december 2017 alle huishoudens in Tytsjerksteradiel in een brief medegedeeld dat er in 2018 bijna 100 euro meer moet worden betaald voor water. Want onze gemeente heeft, evenals een klein aantal andere gemeenten, precariobelasting ingevoerd. Precariobelasting is in dit geval belasting op waterleidingen in gemeentegrond. Vitens berekent de precariobelasting alleen door in gemeenten waarin Vitens deze belasting moet betalen.

De brief van Vitens leverde protest op bij burgers. Op 21 december 2017 stonden de belastingvoorstellen voor 2018 op de raadsagenda. Wat anders een hamerstuk is (omdat het al besproken is bij de begroting) zorgde nu voor veel gespreksstof.

In 2014 waren wij als enige partij tegen de invoering van de precariobelasting. Wij waren er op tegen dat dit doorberekend zou worden aan de burger. Andere partijen lieten zich leiden door de volgende argumenten: andere gemeenten doen het ook, wij willen het geld niet missen, het doorberekenen zal wel meevallen. Terwijl de stukken van toen al duidelijk waarschuwden. Ook voor de juridische procedures en de wetswijziging waardoor deze belasting niet meer zou mogen.

Veel partijen gaven in de raadsvergadering van 21 december 2017 dan ook toe dat GrienLinks het indertijd goed had gezien. Verder werd aangedrongen op compensatie. Maar of deze compensatie een oplossing is? Vitens heeft andere bedrijven die ook precariobelasting moeten betalen op een idee gebracht tot doorberekening. Ook in dat geval compensatie? En wat blijft er over van dit geld als de gemeente compenseert?

Samen met ChristenUnie heeft GrienLinks nog geprobeerd om per 2018 de precariobelasting geheel stop te zetten, maar dit voorstel kreeg helaas geen steun. 

Lees meer:   tdielnieuws.nl