De doelstelling van OPEK Nederland;

OPEK is opgericht om het gebruik van plantaardige olie als brandstof te stimuleren.

Dit doet OPEK door middel van de volgende punten:

    * het ombouwen van bestaande dieselmotoren tot plantenoliemotor of advies geven op dit gebied.
    * het aanbieden van plantaardige olie.
    * het opstellen van ondernemingsplannen.
    * het adviseren bij recycling van gebruikte olie.
    * het adviseren bij het zelfstandig produceren van plantaardige olie.
    * integraal ketenbeheer bij de productie van plantaardige olie.

Bij OPEK Nederland gaan ideologie en commercie hand in hand. Op de lange termijn kunnen deze ook niet zonder elkaar.

www.opek.nl