Onvrede over informatieproces

Spoeddebat in gemeenteraad 26 april

Vier politieke partijen in Tytsjerksteradiel hebben een spoeddebat aangevraagd over het informatieproces.

Het gaat om GrienLinks, VVD, PvdA en D66, de partijen die niet tot de beoogde coalitie behoren. Deze mogelijke oppositiepartijen in Tytsjerksteradiel zijn het niet eens met de handelswijze van informateur Gjalt Benedictus en willen dat hij zijn werk opnieuw doet.  Zij vinden dat het proces niet gelijkwaardig voor alle partijen is verlopen. Er zou te veel gekoerst zijn op één optie. Benedictus adviseert een coalitie van CDA, FNP en Christenunie. Die uitkomst toont weinig respect voor de verkiezingsuitslag, stellen de andere vier partijen. Bovendien zijn volgens hen niet alle mogelijkheden onderzocht. Maar ook de gang van zaken rond de fractiegesprekken is de oppositie in het verkeerde keelgat geschoten. Zij werden niet ingelicht over de vervolggesprekken van de informateur met de beoogde drie coalitiepartijen. Het persbericht over de nieuwe coalitie werd nog voor de behandeling in de raadszaal naar buiten gebracht. Informateur Benedictus meldde vorige week al dat hij de andere partijen actiever had kunnen informeren over de gang van zaken.

CDA, FNP en ChristenUnie lieten weten dat er wat hen betreft overgegaan kon worden tot een formatieproces maar wilden wel in gesprek met de andere partijen om over de situatie te praten. De vier andere partijen willen echter dat dit gesprek in een openbaar debat gevoerd wordt. Zij gaan daarom niet in op de uitnodiging voor een gesprek en hebben een spoeddebat aangevraagd.

Het spoeddebat in de gemeenteraad zal plaatsvinden op donderdag 26 april.

 

 

.