Nieuws uit de Gemeenteraad

Opnieuw heeft de fractie van Groen links schriftelijke vragen gesteld over het gebruik van rubbergranulaat op speel-en voetbalvelden.

De fractie van GrienLinks heeft – deze keer samen met de CU- nu voor de derde keer schriftelijke vragen gesteld over het gebruik van rubbergranulaat op speel- en voetbalvelden in onze gemeente.

De eerste keer gingen de vragen over de gezondheidsrisico’s en een tweede keer over de verspreiding van gemalen rubberbanden in ons milieu. Tot twee keer toe heeft de wethouder aangeven dat hij afgaat op de beoordeling van onafhankelijke instituten - zoals het RIVM- en dat dit uitgangspunt is voor het college. Ook richting de voetbalverenigingen wordt aangeven dat informatie van het RIVM en de KNVB als leidend gezien wordt.

De actualiteit- de reden om weer vragen te stellen- is dat de toplaag van het kunstgrasveld Burgum naast de voormalige Westermar dusdanig beschadigd is door de brand van 4 oktober dat deze vervangen moet worden. In het bestuurlijk advies aan het college wordt aangegeven dat door recente ontwikkelingen uit onder meer milieutechnisch oogpunt hier zorgvuldig naar gekeken moet worden. Dit speelt zeker wanneer er sprake is van een momentum waarop een keuze gemaakt kan worden voor het type infill. Dat momentum is nu. Het bestuurlijk advies aan het college is dan ook -gezien hernieuwde inzichten en vraagstukken op milieutechnisch gebied- om milieurisico’s af te dekken en het veld te vervangen en in te strooien met een ander type infill (Bionic Fibre/EPDM). Motivatie daarbij is onder meer dat de onderlaag en bermen van het veld dan niet verontreinigd worden met zinkuitloog en na afschrijving niet aangemerkt zullen kunnen worden als chemisch afval met bijbehorende saneringskosten. Ondanks dit bestuurlijk advies kiest ons college voor het opnieuw instrooien van het veld met SBR rubber (rubbergranulaat).

De fracties van GrienLinks en CU vragen aan het college waarom ze afwijken van het bestuurlijk advies. Mede omdat bij het speelveld in NoardBurgum door het burgerinitiatief aldaar gekozen wordt voor niet milieubelastende infill van het speelveld. Daarmee wordt door hen voldaan aan het beleid van de gemeente om schade aan gezondheid van gebruikers te voorkomen. Zo staat het in het bestuurlijk advies dat achter het collegebesluit ligt. Reden voor ons om hier vragen over te stellen !

Wij hopen voor 22 februari de antwoorden te ontvangen zodat de vragen nog geagendeerd kunnen worden voor de laatste vergadering van deze raad.