Motie ingediend door Groen Links

Motie: Geen uitzetting naar Afghanistan

GrienLinks heeft samen met de CU en de PvdA op 25 januari een motie ingediend over het uitzetten van mensen – onder andere vanuit onze gemeente- naar Afghanistan. GrienLinks vindt dat uitzetten van mensen, gezinnen naar een onveilig land als Afghanistan echt niet kan. In onze gezinslocatie wonen veel mensen van Afghaanse afkomst. Zij zijn inwoners van onze gemeente. GrienLinks is van mening dat wij ook zeker voor hen zorgplicht hebben. Zorg voor hun veiligheid! Wij willen niet dat inwoners van onze gemeente opgehaald worden om uitgezet te worden naar een zo duidelijk onveilig land als Afghanistan! Het is op dit moment nog steeds Rijksbeleid dat mensen uitzetten, terugsturen naar Afghanistan gewoon kan. Het ambtsbericht van november 2016 geeft dit aan. Wij willen een vernieuwd ambtsbericht, en snel graag, en tot die tijd geen uitzettingen! Bij de raadsvergadering sprak Wim Stougie in op dit punt. Ook inwoners van Tytsjerksteradiel maken zich zorgen over de Afghaanse gezinnen in onze gezinslocatie.

Bij de motie verklaarde ons raadslid Brigitta Scheepsma:

Geraakt ben ik en blij dat zoveel burgers van Tytsjerksteradiel opkomen voor hun medemens in de gezinslocatie. Stand up for Afghans, sta op voor de Afghanen. Wij hier in de lokale politiek zullen dat ook blijven doen. Wij vinden dat we geen mensen terug kunnen sturen naar een overduidelijk onveilig land als Afghanistan. Via Limburg, Maastricht kregen wij een motie toegestuurd waarin aan de staatsecretaris gevraagd wordt om een nieuw ambtsbericht en dat tot die tijd alle uitzettingen naar Afghanistan stop gezet moeten worden. Wij willen ook hier in Tytsjerksteradiel deze motie indienen. Een ambtsbericht is namelijk heel bepalend. Het bericht gaat over de veiligheidssituatie in een land en het bericht is een hele belangrijke informatiebron bij de beoordeling van asielverzoeken. Ook wordt in het ambtsbericht ingegaan op de vraag of terugkeer van afgewezen asielzoekers verantwoord is. Het huidige “oude” ambtsbericht over Afghanistan is van 15 november 2016 en achterhaald. Inmiddels is er veel nieuwe informatie. Rapporten van Amnesty en andere organisaties. Zij laten ons zien en weten dat Afghanistan overduidelijk niet veilig is. De actualisatie van het ambtsbericht is al vervroegd, dat is al een overduidelijk signaal dat mensen zich zorgen maken. Ook de Rijksoverheid. Het zou namelijk pas in het najaar van 2018 herzien worden, dat wordt nu mei 2018. Tot het nieuwe ambtsbericht blijft het oude bericht van kracht. Laten we samen- lokale politiek en burgers- een krachtig signaal afgeven aan de Rijksoverheid.

Actualiseer het ambtsbericht en stop de uitzettingen naar Afghanistan!

 

 

 

Zie ook Leeuwarder courant: http://www.lc.nl/friesland/Tytsjerksteradiel-einde-aan-uitzettingen-naar-Afghanistan-22854853.html