Gezamenlijke motie naar aanleiding van brief van inwoners. 

Op 28-3-2019 werd op de raadsvergadering een gezamelijke motie van Groen Links, ChristenUnie en PvdA behandeld. De motie kwam tot stand naar aanleiding van een bewonersbrief met de oproep om Afghaanse gezinnen in de gezinslocatie in Burgum te beschermen tegen het uitzettingbeleid.