Zaterdag 14 september jl. was het de Dag van de Democratie. Daar werd gediscussieerd over wat democratie is volgens alle partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel.
Hieronder vindt u de weblog van Karel van der Linden waarin hij uitlegt wat volgens hem lokale democratie is.

In een democratie leven betekent deelnemen aan een georganiseerd conflict (Spinoza 1632-1677) 

In heel Nederland, en dus ook in Tytsjerksteradiel kennen we een vertegenwoordigende democratie.  Dat betekent dat iedere burger vanaf 18 jaar eens in de vier jaar door te stemmen mede bepaald hoe sterk zijn of haar gedachtegoed in de gemeenteraad wordt vertegenwoordigd.

 De eerstvolgende gelegenheid is 19 maart 2014.

 We hebben in onze gemeente 23 raadsleden waarvan wij, met 3 zetels het GrienLinks gedachtegoed tot zijn recht laten komen. Het georganiseerde conflict vindt plaats tijdens de maandelijkse raadsvergadering. Hier worden de meerderheidsbesluiten genomen die bepalend zijn voor het samenleven in- en vormgeven van onze gemeente.

 Een van de zwakke punten van democratie is wat Alexis de Tocqueville (1805-1859) de tirannie van een meerderheid over een minderheid noemde.

 GrienLinks staat voor natuur, milieu en welzijn. Terreinen die het met grote regelmaat afleggen tegen economische belangen. Als voorbeeld de Centrale As. Een meerderheid  was destijds voor de aanleg van deze weg door een cultuur-historisch landschap. Een minderheid samen met een groot aantal natuur- en milieuorganisaties waren tegen de aanleg in deze vorm en boden een landschap sparend alternatief dat bovendien goedkoper was. De meerderheid is op geen enkele wijze de minderheid, maar ook het maatschappelijk verzet, tegemoet te komen. Dit voorbeeld toont wat de Tocqueville bedoelde als een van de zwakke punten van de democratie. 

 Vindt u ook dat groen, zorg en werk van belang zijn, help GrienLinks dan op 19 maart a.s. met uw stem aan een meerderheid. 

Karel van der Linden