Langer, later, luider

Evenementen zoals Psy-Fi in de Groene Ster duren steeds langer, het wordt steeds later in de nacht en de muziek is steeds luider.

Psy-Fi vond plaats op het grondgebied van Leeuwarden, maar de gevolgen waren in een flink deel van onze gemeente te merken. Ook voor dieren heeft het grote gevolgen. Door de heer Bos was een case-study verricht naar de gevolgen van dit soort evenementen op uilen die bij zijn woning komen. Deze gevolgen waren desastreus, volkomen gedesoriƫnteerde dieren, geen voedsel meer kunnen vinden en daarmee de dood van een groot aantal dieren.

Formeel hebben we als gemeente Tytsjerksteradiel niets te zeggen over een evenement in de gemeente Leeuwarden, maar ook binnen onze gemeente vinden evenementen plaats die steeds langer duren, later eindigen en luider zijn. Door GrienLinks is bepleit om het evenementenbeleid waarin dit geregeld is, eerder te evalueren, zodat er wat kan veranderen. De evaluatie zal nu naar verwachting in mei 2015 plaatsvinden.