Landelijk congres omarmt unaniem moties van PAL GroenLinks & GrienLinks Tytsjerksteradiel

Nederland moet een basisinkomen krijgen en mantelzorg moet hoger gewaardeerd worden. Het zijn de twee Friese moties die afgelopen zaterdag op het landelijk partijcongres in Amersfoort door de leden zijn aangenomen.

Afgelopen zaterdag, 7 februari, stemde het landelijk congres van GroenLinks in Amersfoort unaniem voor de twee moties van PAL GroenLinks raadslid Jan Atze Nicolai en raadslid Brigitta Meinema van onze afdeling, GrienLinks Tytsjerksteradiel. Ook Petra Vlutters en Annet Bakker en de afdeling PAL GroenLinks waren mede-indieners. Leden van onze steunfractie en bestuur hebben de motie ondersteund. De moties werden ook gesteund door het bestuur van GrienLinks Fryslân. 

Rik Grashof, voorzitter van GroenLinks en Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet riepen de leden op om de moties aan te nemen. Zij gaven aan graag met de moties aan de gang te gaan zoals met het aanjagen van de discussie over het basisinkomen in de partij en met voorstellen te komen tot het verbeteren van de posities en waardering van mantelzorg en vrijwilligerswerk.

De GroenLinks fracties van Leeuwarden en Tytsjerksteradiel zien graag dat de Tweede Kamer het hervormen van de sociale zekerheid op de agenda zet, nu een groeiend aantal mensen onbetaald werk doet. Daarnaast moet de Tweede Kamer meer gaan praten over het belang en de omvang van niet-betaald werk, vinden Jan Atze Nicolai en Brigitta Meinema.

Benieuwd naar deze moties? U kunt ze hieronder downloaden.