Ondanks de landelijke actie van de Alliantie Kinderarmoede staan in Tytsjerksteradiel bezuinigingen op de minima regelingen op de agenda. Een van de bezuinigingen betreft het overhevelen van maatschappelijke participatie voor kinderen en de computervergoeding uit de verordening  naar het Kindpakket van de fondsen Leergeld, het Jeugdfonds Sport en Jeugdfonds Cultuur. Dit gebeurt -zoals het nu lijkt- zonder dat er meer geld naar deze stichting en fondsen gaat. Hiermee vervalt de borging van deze voorzieningen in de verordening.

Vorig jaar gaven de fondsen ruim €60.000 uit voor kinderen in T-diel. De bijdrage van de gemeente was €25.000.

De PvdA en GroenLinks stellen kritische vragen hierover.

"Het kan toch niet waar zijn dat onze gemeente bezuinigt op kinderen in armoede?"

Gemeenten krijgen geld uit het gemeentefonds voor kinderen in armoede. De zogenaamde Klijnsma-gelden. Dat is ruim €100.000 voor Tytsjerksteradiel.

"Wij willen weten waar dat geld blijft ", aldus de fracties van de Partij van de Arbeid en GroenLinks.