Jeugdhulp AZC

Memo Groen Links in de gemeenteraad van 28-3-2019 rond Jeugdhulp AZC Burgum

De aanleiding voor GroenLinks om te vragen om agendering van deze memo is dat gemeenten (na een overgangsregeling) vanuit de Jeugdwet sinds 1 januari 2019 verantwoordelijk zijn voor alle jeugdhulp aan minderjarige inwoners op de gezinslocatie. Dit betekent dat onze gemeente volledig verantwoordelijk is voor deorganisatie en financiering van de jeugdhulp inclusief jeugd ggz aan kinderen op onze gezinslocatie.

Het doel van de agendering was om als gemeente helderheid krijgen hoe we op de best mogelijke manier deze opgave gaan invullen voor het welzijn van deze kwetsbare groep.

Deze agendering heeft geresulteerd in de organisatie van een infobijeenkomst hierover.