Oneetbare tropische plantenolie als wegbrandstof

In het licht van het groeiende aandeel
biologische transportbrandstof dat de EU voor 2005 en verder
voorschrijft, ontstaat veel belangstelling voor plantaardige olie als
dieselvervanger, rechtstreeks (‘PPO’) of veresterd (‘biodiesel’). Tot
nu toe is veel aandacht gericht op het voedselgewas koolzaad. Olie uit
niet-eetbare tropische planten kan echter ook ingezet worden als
biobrandstof, als goedkoper en duurzamer alternatief voor koolzaadolie.
Diligent start op dit moment de eerste jatropha-plantages in Tanzania.
Hier wordt voor een concurrerende prijs olie geproduceerd die in
Nederland op de markt komt. Jatropha Curcas L. is een struikachtig
gewas dat in landen rond de evenaar groeit en oliehoudende zaden
voortbrengt. Het is oneetbaar, vraagt weinig water en groeit zelfs op
arme, geërodeerde grond. De plant is van oudsher bekend in vele
culturen en wordt al gebruikt, bijvoorbeeld als afscheiding. Voordelen
van jatropha t.o.v. koolzaad: betere mondiale spreiding van welvaart,
tegengaan verwoestijning, goedkopere productie, geen bezetting van
goede landbouwgrond, geen gebruik van voedingsmiddel als brandstof,
enorm potentieel areaal.

Bron: Novem

zie verder bij novem.