Ingezonden stuk in het Friesch Dagblad: Robotisering noopt tot een basisinkomen

Door inzet van robots verdwijnen in de toekomst mogelijk drie miljoen banen, voornamelijk van lager opgeleiden in de dienstverlening. Tijd voor vernieuwende oplossingen.

In een ingezonden stuk dat afgelopen vrijdag in het Friesch Dagblad heeft gestaan roepen Jan Azte Nicolai (PAL GroenLinks) en Brigitta Meinema (GrienLinks Tytsjerksteradiel) gemeenten op om vernieuwende stappen te zetten voor het dreigende tekort aan banen door verregaande automatisering. 

Benieuwd? Het gehele ingezonden stuk is hieronder als bijlage te openen.