B en W willen per 2015 de aanspraak op huishoudelijke hulp sterk wijzigen omdat er minder geld van het rijk naar de gemeente gaat. Deze wijziging heeft dramatische gevolgen voor deze kwetsbare groep mensen.

In Tytsjerksteradiel ontvangen iets van 800 mensen huishoudelijke hulp omdat ze door een beperking niet in staat zijn om het schoonmaken e.d van het huis zelf te doen. Het gaat hierbij vooral om ouderen, vaak met een laag inkomen  Huishoudelijk hulp wordt in natura of in de vorm van een PGB gegeven, vaak enkele uurtjes in de week.

Het college wil de aanspraak beperken, alleen iemand die minimaal 3 uur per week nodig heeft houdt de aanspraak en dan alleen als aan bepaalde inkomen- en vermogensgrenzen wordt voldaan. Genoemd door het college is om de bijzondere bijstandsregels toe te passen. Dit zou betekenen dat alleen mensen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm en nauwelijks vermogen nog een vergoeding zouden krijgen.

Dit vindt ook het college kennelijk wat te gortig zodat geopperd is om de grens op te trekken naar 130% en ook om een oplossing te creëren voor mensen met een eigen woning. Dit was nog allesbehalve concreet. Wat doe je met iemand met uitsluitend AOW en 6000 euro als spaargeld voor de begrafenis? En ga je dan de 130% norm toepassen op alle aanvragen om bijzondere bijstand?

Kortom een slecht, niet uitgewerkt plan wat tot veel onrust zal leiden. GrienLinks heeft tegengestemd.