Het college van Tytsjerksteradiel heeft in de minimagids 2020 en op haar website de -bezuinigings- maatregelen al gepubliceerd en doorgevoerd.

De raad gaat donderdag 27 februari met elkaar in debat over dit onderwerp. Dit betekent dat de raad nog input kan geven aan het college en de raad dan ook kan beoordelen wat de voorgestelde bezuinigingen voor burgers betekenen. En dus ook het voorstel zou kunnen aanpassen. Dit voordat het vastgelegd wordt in de verordening.

“Zitten we als raadsleden donderdag dan voor Piet Snot met elkaar hierover te praten?”

Het college heeft namelijk niet op het besluit van de raad gewacht en alvast de minimagids 2020 en de website aangepast. Voorbarig, en onzorgvuldig. Ze negeert hiermee de gemeenteraad en zijn bevoegdheid.