Bijenconvenant

Ondertekening van bijenconvenant door de gemeente Tytsjerksterdiel op 9 maart 2018  

In de prachtige dorpstuin in Hurdegaryp werd op vrijdag 9-3-2018 door de wethouder van Tytsjerksteradiel mevr. E. Bruins Slot (PvdA) een oorkonde ondertekend. Het convenant kwam voort uit een motie die werd ingediend door Groenlinks en die werd ondersteund door de fractie van de Christen Unie en de PvdA. Bij de ondertekening was ook mevr. J. van der Veen van de Christen Unie aanwezig. 

In het convenant verklaart de gemeente om bij-vriendelijk te zullen handelen. Dit betekent dat zij kiezen voor ecologisch groenbeheer in de gemeente. De onkruidbestrijding wordt milieuvriendelijk en er wordt afgezien van het gebruik van neonicotoiden.

Hopenlijk zijn er in de toekomst ook plannen om bermen en gemeentegroen niet alleen te maaien maar ook in te zaaien met bloem- en kruidenmengsels om het leefgebied van de insekten en bijen te verbeteren.